Амбуланта Коњарник:

Седиште : Београд, ул. Устаничка 194

Телефон: 011 2899-881, 069 8231-480
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Измењено радно време: 7-15 часова радним даном.