Јавне набавке

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/20-46

Oбавештење о закљученом уговору 4255-1 Oбавештење о закљученом уговору 4256-1 Oбавештење о закљученом уговору 4258-1 Oбавештење о закљученом уговору 4259-1 Oбавештење о закљученом уговору 4290-1 Oбавештење о закљученом уговору 4294-1

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/20-20

Oбавештење о закљученом уговору 104-1 Oбавештење о закљученом уговору 3815-1 Oбавештење о закљученом уговору 4071-1

ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА, ЈН бр. 404-1-110/20-20

1. Обавештење о закљученом уговору 3816/1 1. Обавештење о закљученом уговору 1031/1

Eлектричнa енергијa са балансном одговорношћу за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-112/20-57

Oбавештење о закљученом уговору

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН: 404-1-110/19-28

Oбавештење о закљученом уговору 3484/1 Oбавештење о закљученом уговору 3486/1 Oбавештење о закљученом уговору 3487/1 Oбавештење о закљученом уговору 3658-1 Oбавештење о закљученом уговору 3729/1

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈН бр. 404-1-110/20-2

Oбавештење о закљученом уговору 3485/1 Oбавештење о закљученом уговору 3488/1 Oбавештење о закљученом уговору 4300-1 Oбавештење о закљученом уговору 4305-1 Oбавештење о закљученом уговору 4306-1

Лекови са листе лекова за осигурана лица фонда, ЈН бр. 404-1-110/20-2

Обавештење о закљученом уговору 2256/1 Обавештење о закљученом уговору 2361/1 Обавештење о закљученом уговору 2764/1 Обавештење о закљученом уговору 2765/1

17.07.2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ обликован по партијама, ЈН ред. бр. AI-9

Партија број 1 – папирна галантерија

Партија број 2 – остали материјал за одржавање хигијене

1. Позив за подношење понуда 2. Конкурсна документација Позив за подношење понуда Конкурсна документација 27.07.2020 Појашњење Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2

17.07.2020 ŠTAMPANI MATERIJAL, AI-3/2020

Позив Конкурсна штампани материјал Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама и то:

Партија 1. – Evro premijum BMB - 95

Партија 2. – TNG boca 10KG

Партија 3. – Evro dizel

Позив гориво 2020 Конкурсна гориво 2020 Одлука бензин Одлука еуро дизел Одлука ТНГ гас Обавештење о закљученом уговору Бензин Обавештење о закљученом уговору Дизел

18.05.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, за партије 1,3,4,5,7,8 и 11

Позив за понуде ЛАБ 2020 мај Конкурсна ЛАБ 2020 мај 05.06.2020 Измена конкурсне за лаб партија 5 Одлука о додели уговора партија 1 Одлука о додели уговора партија 3 Одлука о додели уговора партија 4 Одлука о додели уговора партија 5 Одлука о додели уговора партија 7 Одлука о додели уговора партија 8 Одлука о додели уговора партија 11 Обавештење о закљученом уговор 3 Обавештење о закљученом уговор 5 Обавештење о закљученом уговор 8 Обавештење о закљученом уговор 11 Обавештење о закљученом уговор 7

Лекови са листе Б и Д за 2019. годину JN: 404-1-110/19-28

Обавештење о закљученом уговору 1251 Обавештење о закљученом уговору 1252 Обавештење о закљученом уговору 1254 Обавештење о закљученом уговору 1255 Обавештење о закљученом уговору 1256 Обавештење о закљученом уговору 510 Обавештење о закљученом уговору 1314 Обавештење о закљученом уговору 1315 Обавештење о закљученом уговору 1639 Обавештење о закљученом уговору 2442/1 Обавештење о закљученом уговору 2443/1 Обавештење о закљученом уговору 2444/1 Обавештење о закљученом уговору 2767/1 Обавештење о закљученом уговору 2768/1 Обавештење о закљученом уговору 2766/1

Цитостатици са листе Б и листе Д лекова за 2019. годину, JN: 404-1-110/19-15

Обавештење о закљученом уговору 1251 Обавештење о закљученом уговору 1779

Лекови са листе А и А1 за 2020. годину JN: 404-1-110/19-84

Обавештење о закљученом уговору 1414 Обавештење о закљученом уговору 1415 Обавештење о закљученом уговору 1416 Обавештење о закљученом уговору 1417 Обавештење о закљученом уговору 2106 Обавештење о закљученом уговору 2758/1 Обавештење о закљученом уговору 2763/1

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама JN AII-4/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Појашњење сервисирање Одлука сервис 8 Одлука сервис 9 Одлука сервис 10 Одлука сервис 11 Одлука сервис 12 Одлука сервис 13 Одлука сервисирање 14 Одлука сервисирање 15 Одлука сервис 17 Одлука сервис 20 Одлука сервис 21 Сервисирање партија 9 - 13.05.2020 Сервисирање партија 12 - 13.05.2020 Сервисирање партија 10 Сервисирање партија 14 Сервисирање партија 11 Сервисирање партија 17

ЈН Осигурање имовине и лица обликована по партијама JN AII-2/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Осигурање партија 1 Осигурање партија 2

Технички потрошни материјал за одржавање зграде и опреме обликован по партијама JN AI-11/2020

Измена и допуна Измена Продужење рока Појашњење Појашњење Појашњење Појашњење Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука браварски Одлука грађевински Одлука електро Одлука столарски Одлука водоводни Технички парт 2 - 18.05.2020 Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 Обавештење о закљученом уговору партија 4 Обавештење о закљученом уговору партија 5

23.03.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 10, ЈН број АИ-5/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука 10-2020 реагенси и пратећа опрема за аутоматски коагулометар - 15.05.2020

11.03.2020 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, партија број 9, JN број AI-5/2020

Позив за подношење понуда ЛАБ 2020-9 Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

ЛЕКОВИ - ампулирана терапија обликована по партијама - лекови са листе "Д", ЈН ред. бр. АI-7/2020

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 3

КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ - одржавање медицинских и немедицинских програма обликована по партијама, јавна набавка AII-3/2020 Датум 09.03.2020

Позив за Хелиант Монео 2020 Конкурсна Хелиант Монео 2020 Одлука Хелиант 1 Одлука Хелиант 2 Обавестење Хелиант 2

Канцеларијски материјал обликован по партијама - AI-2\2020

Позив за канцеларијски материјал 2020 Конкурсна - канцеларијски материјал 2020 Одлука канцеларијски материјал парија 1 Одлука канцеларијски материјал парија 2 Kанцеларијски 1 Kанцеларијски 2

Лабораторијски потрошни материјал – партија број 2 затворени систем за узимање венске крви, ЈН ред. бр. AI-6/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора уговор лаб 2020

Набавка апарата за кераторефрактометрију, ЈН ред. бр. AI-2/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама ЈН број AI-2/2019

Партија 4. – Лож уље

Позив за подносење понуда - лож уље Конкурсна документација - лож уље

TЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликовано по партијама, ЈН ред. бр. АII-4

Партија број 16 - сервисирање опреме за стерилизацију (парни стерилизатор);

Партија број 17 - сервисирање аутоклава за третман инфективног отпада

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора партија 16 сервисирање Одлука о обустави партија 17 сервисирање Обавештење о обустави поступка – партија 17 Обавештење о закљученом уговору – партија 16

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Партија број 10 – медицински заштитни материјал; Партија број 11 – остали заштитни материјал 1. Позив за подношење понуда 2. Конкурсна документација Одлука о додели уговора – партија 10 Одлука о додели уговора – партија 11 Обавестење о закљученом уговору - партија 10 Обавештење о закљученом уговору – партија 11

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама, JN AI-9/2019

Партија 1. Конзерватива, дечије и орална хирургија

Партија 2 Глас-јономер цемент

Партија 3. Дечје превентивна

Партија 4. Флуорогал раствор

Партија 5. Анестетик

Партија 6. Дентални филмови, фиксир и развијач

Партија 7. Протетика, зубна техника, акрилатне протезе и ортодонтски апарати

Партија 8. Ортодонтски апарати

Партија 9. Зубна техника-визил

Партија 10. Зубна техника-керамика

Партија 11. Ортопедија

Партија 12. Денталне матрице

Партија 13. Подлоге и пасте

Појашњење 4 Измена и допуна конкурсне документације 3 Појашњење 3 Измена конкурсне документације 2 Појашњење JN AI-9 Позив за подношење понуда Конkурсна стоматологија 2019 Питање за појашњење конкурсне документације Измена и допуна конкурсне документације Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 6 Одлука 7 Одлука 8 Одлука 9 Одлука 10 Одлука 11 Одлука 12 Одлука 13 Одлука о обустави поступка Обавестење о обустави поступка - партија 4 Oбавештење о закљчуеном уговору – партија 13 Oбавештење о закљученом уговору – партија 11 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 5 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 6 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 7 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 8 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 9 Обавестење о закљуценом уговору стоматологија партија 12

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама, ЈН ред. бр. АII-4/2019

Партија број 18 - сервисирање стоматолошких столица "KAVO", Партија број 19 - сервисирање осталих стоматолошких столица Позив за подношење понуда Конkурсна документација Oдлука о додели уговора – партија 18 Одлука о додели уговора – партија 19 Обавештење о закљученом уговору – партија 18 Обавештење о закљученом уговору – партија 19

Услуге мобилне телефоније, ЈН ред. бр. AII-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Tекуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама ЈН ред. бр. AII-4/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели уговора 7 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 3 Обавештење о закљученом уговору 4 Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 6

Aмбалажа за медицински отпад, ЈН ред. бр. AI-11/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документацијe 3 Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Појашњење конкурсне документације 6 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 6 Одлука о додели уговора 7 Одлука о додели уговора 8 Одлука о додели уговора 9 Одлука о додели уговора 12 Одлука о додели уговора 16 Одлука о додели уговора 17 Одлука о обустави партија 11 Одлука о обустави партија 13 Одлука о измени одлуке о додели уговора – партија 3 Одлука о измени одлуке о додели уговора – партија 9 Обавештење о закљученом уговору 3 Oбавештење о закљученом уговору 8 Обавештење о закљученом уговору 9 Обавештење о закљученом уговору 16 Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 6 Обавештење о закљученом уговору 7 Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 4 Обавештење о закљученом уговору 12 Обавештење о закљученом уговору 17 Обавештење о закључ еном уговору санитетски партија 2 Обавештење о обустави поступка 11 Обавештење о обустави поступка 13

Набавка штампаног материјала, ЈН ред. бр. АI-4/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка материјала за одржавање хигијене обликован по партијама, ЈН ред. бр. AI-10

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Obavestenje o zakljucenom ugovoru higijena partija 1 Obavestenje o zakljucenom ugovoru higijena partija 2

Набавка горива-енергенти обликовани по партијама, ЈН ред. бр. АI-2/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, партија број 14, 15 и 20, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора - партија 14 Одлука о додели уговора - партија 15 Одлука о додели уговора - партија 20 Oбавештење о закљученом уговору - партија 14 Oбавештење о закљученом уговору - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 20

Услуге одржавања медицинских и немедицинских програма обликовано по партијама; Партија број 3 – одржавање програма за обрачун зарада и осталих личних примања

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 3 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Осигурање имовине и лица обликовано по партијама и то: Партија 1. - Осигурање имовине, Партија 2. – Осигурање лица

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Лабораторијски потрошни материјал обликован по партијама, ЈНМВ бр. AI-6/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 3 Одлука о додели уговора - партија 4 Одлука о додели уговора - партија 5 Одлука о додели уговора - партија 6 Одлука о додели уговора - партија 7 Одлука о додели уговора - партија 8 Одлука о додели уговора - партија 9 Одлука о додели уговора - партија 11 Oбавештење о закљученом уговору - партија 9 Oбавештење о закљученом уговору - партија 11

Набавка медицинске опреме обликована по партијама, ЈНМВ бр. AI-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Технички потрошни материјал за одржавање зграде и опреме обликован по партијама, ЈНМВ бр. АI-12/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Одлука о додели уговора - партија 4 Одлука о додели уговора - партија 5 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 4 Oбавештење о закљученом уговору - партија 5 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликовано по партијама, ЈН. ред. бр. АII-4

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора - партија 8 Одлука о додели уговора - партија 9 Одлука о додели уговора - партија 10 Одлука о додели уговора - партија 11 Одлука о додели уговора - партија 12 Одлука о додели уговора - партија 13 Одлука о додели уговора - партија 14 Одлука о додели уговора - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 8 Oбавештење о закљученом уговору - партија 9 Oбавештење о закљученом уговору - партија 12 Oбавештење о закљученом уговору - партија 11 Oбавештење о закљученом уговору - партија 13 Oбавештење о закљученом уговору - партија 15 Oбавештење о закљученом уговору - партија 10 Oбавештење о закљученом уговору - партија 14

Јавна набавка ултразвучног апарата, JN broj AI-1-1/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Продужење рока Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Компијутерске услуге - одржавање медицинских и немедицинских програма oblikovana po partijama AII-3/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора Хелијант Одлука о додели уговора Монео Oбавештење о закљученом уговору

Лекови - ампулирана терапија обликовани по партијама - лекови са листе "Д", ЈН ред. бр. АI-8/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Канцелариски материјал обликован по партијама JN AI-3/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Лабораторијски потрошни материјал JN AI-6/2019, партија број 10

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 10 Oбавештење о закљученом уговору - партија 10

Санитетски потрошни материјал обликован по партијама, партија број 18 и 19, ЈН ред. бр. АI-5/2019

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 18 Одлука о додели уговора - партија 19 Oбавештење о закљученом уговору - партија 18 Oбавештење о закљученом уговору - партија 19

Набавка горива-енергенти партија број 4 лож уље, JН број AI-1/2018 Датум објаве 26.12.2018.године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 4 Oбавештење о закљученом уговору - партија 4

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама ЈН ред. бр.AI-8/2018 Датум објаве 25.12.2018. године

Партија 1. Конзерватива, дечије и орална хирургија

Партија 2 Глас-јономер цемент

Партија 3. Дечје превентивна

Партија 4. Флуорогал раствор

Партија 5. Анестетик

Партија 6. Дентални филмови, фиксир и развијач

Партија 7. Протетика, зубна техника, акрилатне протезе и ортодонтски апарати

Партија 8. Ортодонтски апарати

Партија 9. Зубна техника-визил

Партија 10. Зубна техника-керамика

Партија 11. Ортопедија

Партија 12. Денталне матрице

Партија 13. Подлоге и пасте

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Конkурсна документација - измена Измена и допуна конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Измена и допуна конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 2 Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора - партија 1 Одлука о додели уговора - партија 2 Одлука о додели уговора - партија 3 Одлука о додели уговора - партија 4 Одлука о додели уговора - партија 5 Одлука о додели уговора - партија 6 Одлука о додели уговора - партија 7 Одлука о додели уговора - партија 8 Одлука о додели уговора - партија 9 Одлука о додели уговора - партија 10 Одлука о додели уговора - партија 11 Одлука о додели уговора - партија 12 Одлука о додели уговора - партија 13 Oбавештење о закљученом уговору - партија 1 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 3 Oбавештење о закљученом уговору - партија 4 Oбавештење о закљученом уговору - партија 5 Oбавештење о закљученом уговору - партија 6 Oбавештење о закљученом уговору - партија 7 Oбавештење о закљученом уговору - партија 8 Oбавештење о закљученом уговору - партија 9 Oбавештење о закљученом уговору - партија 10 Oбавештење о закљученом уговору - партија 11 Oбавештење о закљученом уговору - партија 12 Oбавештење о закљученом уговору - партија 13

Tекуће одржавање медицинске опреме ЈН ред. бр. АII-6/2018, партија број 16 - сервисирање опреме за стерилизацију. Датум објаве 21.12.2018. године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 16 Oбавештење о закљученом уговору - партија 16

Санитетски потрошни материјал, ЈН ред. бр. АI-4/2018, партија број 14 – медицински заштитни материјал Датум објаве 11.12.2018. године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Измена и допуна конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора - партија 14 Oбавештење о закљученом уговору - партија 14

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама AII-6/2018. Датум објаве 6.12.2018. године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 18 Одлука о додели уговора - партија 19 Oбавештење о закљученом уговору - партија 18 Oбавештење о закљученом уговору - партија 19

Јавна набавка велике вредности лабораторијски потрошни материјал AI-5/2018. Датум објаве 27.11.2018. године

Партија број 2 -Затворени систем за узимање венске крви

Позив за пордношење понуда Конурсна документација Одлука о додели уговора - партија 2 Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

Текуће одржавање медицинске опреме AII-6/2018. Датум објаве 23.11.2018. године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Одлука о додели уговора - партија 17

Куповина путничког аутомобила на лизинг, ЈН ред. бр АI-16

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Измена и допуна конкурсне документације Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Услуге мобилне телефоније, АII-1/2018. Датум објаве 6.11.2018. године

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора Oбавештење о закљученом уговору

Материјал за одржавање хигијене обликован по партијама, AI-9/2018

Партија 4 Остали материјал за одржавање хигијене

Позив за пордношење понуда Конурсна документација

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН ред. бр АI-4/2018

Позив за подношење понуда Конkурсна документација Појашњење конкурсне документације 1 Појашњење конкурсне документације 2 Измена и допуна конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Појашњење конкурсне документације 5 Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3 Одлука о додели уговора 4 Одлука о додели уговора 5 Одлука о додели уговора 8 Одлука о додели уговора 9 Одлука о додели уговора 10 Одлука о додели уговора 12 Одлука о додели уговора 13 Одлука о додели уговора 14 Одлука о додели уговора 15 Одлука о додели уговора 16 Одлука о додели уговора 17 Одлука о додели уговора 18 Одлука о обустави поступка Обавештење о закљученом уговору - партија 18 Обавештење о закљученом уговору - партија 4 Обавештење о закљученом уговору - партија 3 Обавештење о закљученом уговору - партија 15 Обавештење о закљученом уговору - партија 8 Обавештење о закљученом уговору - партија 13 Обавештење о закљученом уговору - партија 5 Обавештење о закљученом уговору - партија 9 Обавештење о закљученом уговору - партија 12 Обавештење о обустави поступка - партија 14 Обавештење о закљученом уговору - партија 1 Обавештење о закљученом уговору - партија 2 Обавештење о закљученом уговору - партија 16 Обавештење о закљученом уговору - партија 17 Обавештење о закљученом уговору - партија 10

AI-1/2018 су добра – ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама:

Партија 1. – Evro premijum BMB – 95

Партија 2. – TNG boca 10KG

Партија 3. – Evro dizel

Oдлука 1 Oдлука 2 Oдлука 3 Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Материјал за одржавање хигијене обликован по партијама, AI-9/2018

Партија 1. Папирна галантерија
Партија 2. Остали материјал за одржавање хигијене

Обустава поступка
Одлука од додели уговора 1 Одлука од додели уговора хигијена 1 Одлука од додели уговора хигијена 2
Појашњење
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Компјутерске услуге-одржавање медицинских и немедицинских програма обликоване по партијама АII-3/2018

Партија 3-одржавање програма за обрачун зарада и осталих личних примања -72500000

Ugovor Kaza
Одлука од додели уговора
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Компијутерска опрема обликована по партијама, број AI-12/2018.

Одлука 1 Одлука 2
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Компјутерске услуге-одржавање медицинских и немедицинских програма обликованe по партијама и то:

партија 1 – Одржавање „Heliant Health“- здравственог информационог система;

партија 2. – Одржавање „Heliant Moneo“- пословног информационог система, JN AII-3/2018

Heliant Moneo Ugovor Heliant Health
Одлука 1 Одлука 2
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Штампани материјал, JN:AI-3/2018 15.05.2018

Oдлука o izmeni
Oдлука 31.05.2018.
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Санитетски потрошни материјал JN AI-4/2018 партија бр. 11 27.04.2018

Oдлука 30.05.2018.
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Куповина опреме ѕа видео надзор-набавка опреме за алармни систем и ГПС уређаја за праћење возила JN broj AI-13/2018

Обавештење
Oдлука
Појашњење 04.05.2018
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Осигурање имовине и лица обликовано по партијама:

Партија 1. – Осигурање имовине

Партија 2. – Осигурање лица

Oдлука 1 30.05.2018 Oдлука 2 30.05.2018
Oдлука 1 Oдлука 2
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

Лабораторијски потрошни материјал обликован по партијама JN AI-5/2018-17.04.2018

Обавештење о заклљученом уговору 1 22.06.2018 Обавештење о заклљученом уговору 1 22.06.2018 Oдлука 1 22.05.2018 Oдлука 3 22.05.2018 Oдлука 4 22.05.2018 Oдлука 5 22.05.2018 Oдлука 6 22.05.2018 Oдлука 7 22.05.2018 Oдлука 8 22.05.2018 Oдлука 9 22.05.2018 Oдлука 10 22.05.2018 Oдлука 11 22.05.2018 Измена 04.05.2018 Појашњење 04.05.2018
Измена Појашњење
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

ТЕКУЋE ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ЗА ПАРТИЈЕ БРОЈ 9,10,11,12,13 i 14. - 26.03.2018

Oдлука 9 Oдлука 10 Oдлука 12 Oдлука 13 Oдлука 14 Oбустава
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА АI-11/2018

Партија 1. - Водоводни материјал - 44411000
Партија 2. - Електро материјал - 31681410
Партија 3. - Столарски материјал - 44191000
Партија 4. - Браварски материјал - 44500000
Партија 5. - Грађевински материјал - 44110000

Одлука 1 Одлука 3 Одлука 4
Одлука 05.04.2018.
Одлука 1 05.04.2018.
Одлука 1 05.04.2018. Одлука 2 05.04.2018. Одлука 3 05.04.2018. Одлука 4 05.04.2018. Одлука 5 05.04.2018.
Позив за пордношење понуда Конурсна документација

САНАЦИЈА КРОВА - ОГРАНАК МИРИЈЕВО, JN AIII-1/2018 - 21.03.2018.

Обавештење 22.05.2018
Одлука 07.05.2018
Појашњење 7- 17.04.2018
Појашњење 4 13.04.2018 Обавештење 13.04.2018 Измена 13.04.2018 Појашњење 3 13.04.2018 Појашњење 5 16.04.2018 Појашњење 6 16.04.2018
Појашњење 29.03.2018 Измена и допуна
Појашњење Конурсна документација Позив за пордношење понуда

ЛЕКОВИ - АМПУЛИРАНА ТЕРАПИЈА обликовани по партијама - Лекови са листе 'D'- 23.02.2018.

Одлука о закљученом уговору
Одлука 1 17.04.2018 Одлука 2 17.04.2018 Одлука 3 17.04.2018
Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3 Одлука 4
Појашњење Измена конурсне документације
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

Канцеларијски материјал обликан по партијама АI-2/2018 - 22.2.2018

Одлука 1 - 12.03.2018 Одлука 2 - 12.03.2018
Појашњење Обавештење о продужењу рока
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама, AI-11/2017 Партија 1. Конзерватива, дечије и орална хирургија Партија 2. Дечије превентивна Партија 3. Анестетик Партија 4. Ро филмови, фиксир и развијач Партија 5. Протетика Партија 6. Зубна техника, акрилатне протезе и ортодонтски апарати Партија 7. Зубна техника – визил Партија 8. Зубна техника – керамика Партија 9. Ортопедија


Одлука о закљученом уговору 1 Одлука о закљученом уговору 2 Одлука о закљученом уговору 3 Одлука о закљученом уговору 4 Одлука о закљученом уговору 5 Одлука о закљученом уговору 6 Одлука о закљученом уговору 7 Одлука о закљученом уговору 8 Одлука о закљученом уговору 9

Одлука партије 1 Одлука партије 2 Одлука партије 3 Одлука партије 4 Одлука партије 5 Одлука партије 6 Одлука партије 7 Одлука партије 8 Одлука партије 9

Измена конурсне документације Измена конурсне документације 2 Појашњење 1 Обавештење о продужењу рока Појашњење 2
Конурсна документација измена Измена и допуна Појашњење
Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама и то: Партија 4. – Лож уље

Обавештење о закљученом уговору

Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

Санитетски потрошни материјал партија број 6- Рентген материјал и партија број 7- РТГ филмови за суву комору,JNAI-7/2017.


Обавештење 31.01.2018 Обавештење 30.01.2018
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

29.11.2017

Лабораторијски потрошни материјал партија број 2 2-затворени систем за узимање венске крви,JN AI-8/2017.

Одлука Обавештење 01.02.2018
Појашњење 22.12.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

30.10.2017

Текуће одржавање медицинске опреме: Партија бр. 16-сервисирање опреме за стерилизацију, AII-5/2017.


Уговор 19.12.2017.

Одлука
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

30.10.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама: партија број 17-сервисирање аутоклава за третман инфективног отпада AII-5/2017


Одлука Аутоклав

Одлука 17
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

19.10.2017

УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, бр. АII-2/2017

Обавештење о закљученом уговору
Одлука
Измена конурсне документације 20.10.2017 Појашњење 20.10.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

13.10.2017

Стоматолошки потрошни материјал партија број 4 AI-11/2017


Обавештење стоматологија
Одлука о додели уговора бр. 4
Измена конурсне документације 19.10.2017 Појашњење 19.10.2017
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

03.10.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама AII-5/2017

Лаб партија 1 06.11.2017 Лаб партија 2 06.11.2017
Лаб партија 3 29.10.2017 Лаб партија 7 29.10.2017
Лаб партија 4 29.10.2017 Лаб партија 6 29.10.2017
Одлука с1 Одлука с2 Одлука с3 Одлука с4 Одлука с5а Одлука с6 Одлука с7
Конурсна документација Позив за пордношење понуда

21.08.2017

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама,за партију број 4-ЕКГ-12 канални 2 ком

Обавештење о уговору 4

14.09.2017

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, обликован по партијама АI-7/2017:

партија 1 – Фармацеутске хемикалије - партија 2 – Средства за дезинфекцију рана - партија 3 – Системи за инфузију и игле - партија 4 – Шприцеви - партија 5 – ЕКГ траке - партија 8 – РТГ филмови за дигитални читач - партија 9 – Кесе за стерилизацију - партија 10 – Контрола стерилизације - партија 12 – Завојни материјал - партија 13 – Фластери - партија 14 – Медицински заштитни материјал - партија 15 – Остали заштитни материјал - партија 16 – Раствори и средства за дезинфекцију


Обавештење о закљученом уговору 12

Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 9
Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 3 Обавештење о закљученом уговору 8 Обавештење о закљученом уговору 10 Обавештење о закљученом уговору 13 Обавештење о закљученом уговору 14 Обавештење о закљученом уговору 15

Обавештење о закљученом уговору Odluka 4
Odluka 1 Odluka 2 Odluka 3 Odluka 4 Odluka 5 Odluka 8 Odluka 9 Odluka 10 Odluka 12 Odluka 13 Odluka 14 Odluka 15 Odluka 16
Појашњење 12.10.2017
Појашњење 1 10.10.2017 Појашњење 2 10.10.2017
Појашњење 02.10.2017
Појашњење
Појашњење
Конкурсна Позив

21.08.2017

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ прилагођена особама са ивалидитетом, број АI-20/2017


Обавештење 22.10.2017
Партија 2 - 17.10.2017 Партија 3 - 17.10.2017
Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3
Појашњење 11.09.2017
Измена kонкурснe
Измена и допуна kонкурснe Појашњење
Измена kонкурснe
Измена и допуна Појашњење
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

09.08.2017

Медицинска опрема обликована по партијама, партија број 9-ЕКГ холтер

Обавештење 03.10.2017
Odluka 20.09.2017
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

07.08.2017

Набавка медицинске опреме обликована по партијама ЈН ред. број AI-2/2017:


Обавештење 8- 12.10.2017

Обавештење 5- 05.10.2017
Обавештење 6- 05.10.2017
Обавештење- 04.10.2017 Обавештење- 04.10.2017
Обавештење 3 - 02.10.2017 Обавештење 7 - 02.10.2017

14.09.2017.

Одлука 1 Одлука 2 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 6 Одлука 7 Одлука 8
Појашњење

18.08.2017

Појашњење 1 Појашњење 2 Појашњење 3 Појашњење 4
Појашњење Измена Конкурсне документације
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

21.07.2017

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА, ЈН: АI-13/2017


17.08.2017

Одлука о додели уговора

07.08.2017

Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда Конкурсна документација

09.06.2017

ГОРИВА – ЕНЕРГЕНТИ обликовани по партијама АI-3/2017:

Партија 1. – Evro premijum BMB - 95

Партија 2. – TNG boca 10KG

Партија 3. – Evro dizel


19.07.2017

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3

22.06.2017

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 3
Позив Конкурсна

03.06.2017

Компјутерске услуге-одржавање медицинских и немедицинских програма обликована по партијама АII-4/2017:

Обавештење о закњученом уговору партија 1 Обавештење о закњученом уговору партија 2

25.05.2017

Материјал за одржавање хигијене , AI-12/2017:

Обавештење о закљученом уговору 22.06.2017 Одлука 09.06.2017 Позив Конкурсна

12.05.2017

Штампани материјал, AI-5/2017:

05.06.2017

Обавештење о закљученом уговору

25.05.2017

Одлука о додели уговора

16.05.2017

Појашњење
Конкурсна Позив

12.05.2017

Лабораторијски потрошни материјал обликован по партијама AI-8/2017:

Одлука о додели уговора 24.07.2017

Одлука 5

Одлука о додели уговора 17.07.2017

Одлука 11

Одлука о додели уговора 13.07.2017

Одлука 1 Одлука 7

Одлука о додели уговора 10.07.2017

Одлука 3

Одлука о додели уговора 07.07.2017

Одлука 4 Одлука 9 Одлука 10

Одлука о додели уговора 20.06.2017

Одлука 1 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 7 Одлука 9 Одлука 10 Одлука 11 Појашњење 07.06.2017 Обавештење о закљученом уговору партија 6 Обавештење о закљученом уговору партија 8 Појашњење Конкурсна
Позив

12.05.2017

Компијутерске услуге- одржавање „Heliant Health“ ,партија број 1 и партија број 2 одржавање „Heliant Moneo“:

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2
Конкурсна
Позив

10.05.2017

Компијутерске услуге- одржавање медицинских и немедицинских програма,партија број 3 - одржавање постојећег програма за обрачун зарада и осталих личних примања:

Одлука о додели уговора 22.05.2017 Конкурсна
Позив

28.04.2017.

Осигурање имовине лица обликован по партијама, AII-3/2017

15.05.2017

Одлука о закљученом уговору партија 1 Одлука о закљученом уговору партија 2
Одлука 1
Одлука 2

20.04.2017.

Медицинска опрема обликована по партијама за партију број 1, систем за дигитализацију аналигног RTG апарата AI-2/2017

Обавештење о закњученом уговору 18.05.2017
Одлука 26.04.2017
Појашњење дигитализација

19.04.2017.

Канцеларијски потрошни материјал, AI-4/2017

Одлука о закљученом уговору партија 2 - 18.05.2017 Одлука о закљученом уговору - 12.05.2017 Одлука 1 - 26.04.2017 Одлука 2 - 26.04.2017
Појашњење

05.04.2017.

Лабораторијски потрошни материјал, JN AI-8/2017

Одлука 6 - 09.05.2017 Одлука 8 - 09.05.2017 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

27.03.2017

Набавка медицинске и друге опреме обликоване по партијама JN AI-1, партија број 1-Ултразвучни колор доплер са три сонде

Обавештење 10.04.2017 Одлука о додели уговора

21.03.2017

Текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме обликована по партијама за партију број 15

Обавештење 24.04.2017
Одлука 03.04.2017 Конкурсна документација Позив за подношење понуда

17.03.2017

Санитетски потрошни материјал - партија број 11-RTG филмови за потребе медицинског штампача DV 5700 AI-7/2017

Одлука о закљученом уговору партија 11 17.05.2017
Одлука 25.04.2017
Конкурсна документација Позив за подношење понуда

16.03.2017

Лекови - Ампулирана терапија обликовани по партијама JN:AI-10/2017

Одлука о закљученом уговору парија 1 Одлука о закљученом уговору парија 2

Одлука о додели уговора парија 1 Одлука о додели уговора парија 2

Јавне набавке 14.03.2017

Набавка медицинске и друге опреме за здравствену станицу Мали Мокри Луг, опрема за новосаграђени објекат, обликована по партијама JN AI-1/2017.:

18.05.2017

Одлука о закљученом уговору парија 3

18.05.2017

Одлука о закљученом уговору парија 4

17.05.2017

Одлука о закљученом уговору парија 1

12.05.2017

Одлука о закљученом уговору

25.04.2017

Одлука о додели уговора 1 Одлука о додели уговора 2

20.04.2017

Одлука о додели уговора 2 Одлука о додели уговора 4

10.04.2017

Појашњење AI-1-2017

07.04.2017

Појашњење

05.04.2017

Odgovor 1 Odgovor 2
Измена 04.04.2017 Појашњење Конкурсна документација Позив за подношење понуда

Јавне набавке 27.02.2017

ТЕХНИЧКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА JNMV: AI-14/201:

Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 4 Обавештење о закљученом уговору 1
Обавештење о закљученом уговору Обавештење о закљученом уговору
Одлука Одлука Одлука Одлука Одлука
Конкурсна документација Позив за подношење понуда

Стоматолошки потрошни материјал обликован по партијама JN:AI-11/2017:

Обавештење о закљученом уговору

Измена и допуна конкурсне документације Појашњење

Конкурсна стоматологија Позив за подношење понуда- стоматологија

Обавештење о закљученом уговору

TEKUĆE ODRŽAVANJE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME - AII-5/2017

27.03.2017

Обавештење о закљученом уговору за партију 11 Одлука Одлука Одлука

Одлуке 15.03.2017

Одлука Одлука Одлука Одлука Одлука Одлука

Konkursna Servisiranje 2017 Poziv za podnosenje ponuda 2017-m

Јавне набавке 14.02.2017

Јавна набавка мале вредности AI 15/2017

-Набавка компијутерске опреме обликована по партијама, за партију број 1 :

Обавештење о закљученом уговору Конкурсан 2017 уговор Потив за опрему Odluka 27.2.2017

Друга набавка

-Одлуке о додели уговора за набавку стоматолошког материјала

Одлука 1 Одлука 1 а Одлука 2 Одлука 3 Одлука 4 Одлука 5 Одлука 6 Одлука 7 Одлука 8 Одлука 9

Обавештење о закљученом уговору 1 Обавештење о закљученом уговору 1а Обавештење о закљученом уговору 2 Обавештење о закљученом уговору 5 Обавештење о закљученом уговору 6 Обавештење о закљученом уговору 7 Обавештење о закљученом уговору 9