Koнtakt:

Седиште : Београд, ул. Олге Јовановић бр. 11 Звездара

Директор: др Александра Митровић спец. педијатрије

Телефон: 011 2832 352
Факс: 011 2832 337
Имаил: office@dzzvezdara.rs

Радно време :

Радним данима:

пре подне: од 07:00 до 13:30 часова
после подне: од 13:30 до 20:00 часова


Пауза:

пре подне: од 09:30 до 10:00 часова
после подне: од 15:30 до 16:00 часова

I и III блок пре подне: од 10:00 до 10:30 часова
I и III блок пре после: од 16:00 до 16:30 часова

II блок пре подне: од 09:30 до 10:00 часова
II блок пре после: од 15:30 до 16:00 часова


Суботом и недељом:

од 08:00 до 18:00 часова