Служба за економске послове:

Начелник службе: Весна Ленов

Шеф службе: Биљана Цветковић
Tелефон за информације: 011 3041-490
Радно време: 7-15 часова радним даном.