Служба кућног лечења и палијативно збрињавање:

Одговорни лекар: др Милета Марић

Одговорни техничар: Илија Стаменковић
Tелефон за информације: 011 2832-332
Радно време: 7-20 часова радним даном, викендом од 8-18 часова