Поливалентна патронажа:

Начелник службе: др Весна Филиповић

Главна сестра службе: Јасмина Панић
Tелефон за информације: 011 3041-544
Tелефон за заказивање: 011 3041-540
Радно време: 7-9 часова радним даном у централној згради Олге Јовановић 11, на терену од 9-14 часова