Служба за правно-административне poslove:

Помоћник директора: Душко Ристановић

Шеф службе: Верица Милосављевић
Tелефон за информације: 011 3041-421
Радно време: 7-15 часова радним даном