Служба за специјалистичко-консултативну делатност:

Начелник службе: др Соња Максимовић

Tелефон: 3041 519
Главна сестра службе: Маја Милосављевић Гаћеша
Tелефон: 3041 550
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Дежурство: Суботом од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић 11