Служба за физикалну медицину и рехабилитацију:

Начелник службе : Др Милијана Павловић-Радовановић, спец.физикалне медицине и рехабилитације

Главни физиотерапеут: Ђурђа Антуновић, виши физиотерапеут
Tелефон ДЗ Звездара: 011 3041 445
Tелефон Огранак Миријево: 011 3402 760
Радно време: 7-20 часова радним даном.
Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић број 11.

Опис:

Све учесталија појава постуралних поремећаја у деце уз нарастујућу патологију дегенеративних болести локомоторног апарата условила је потребу оснивања одељења физикалне медицине и рехабилитације, чије су терапијске услуге од самог почетка 1971.године пружане у наменски пројектованим просторијама сутерена нове зграде Дома здравља, а осамдесетих је већ увелико била развијена и превентивна делатност са корективним групним вежбама деце у вртићима на територији општине Звездара.

У садашњим условима служба опремљена најсавременијим апаратима и справама своју делатност остварује на 2 адресе: у седишту установе у Олге Јовановић 11 и огранку у Матице Српске 45а у насељу Ново Миријево.

Све планиране прегледе и услуге из области физикалне медицине и рехабилитације обезбедјује стручни тим од укупно 30 запослених здравствених радника: 5 лекара специјалиста физијатра, 21 виши визиотерапеут, 2 физиотерапеута са средњом стручном спремом и 2 масера.

Комплетна делатност службе обухвата како превентивне, тако и прегледе лекара у смислу дијагностике и терапије, као и сет различитих терапијских услуга физиотерапеута.


Активности лекара усмерене су пре свега на:

Превентивне прегледе у оквиру систематских прегледа
Прве физијатријске прегледе пацијената
Поновне специјалистичко-консултативне прегледе


У области терапије могу се остварити следеће услуге:

- Електротерапија
- Парафинотерапија
- Криотерапија
- Кинезитерапија болести
- Фототерапија
- Механо- и ултразвучна терапија
- Магнетна терапија
- Ласеротерапија
- Медикација