Служба за здравствену заштиту деце и школске деце:

Начелник службе: др Горан Вукадиновић, спец.педијатрије

Tелефон: 3041 557
Главна сестра службе: Весна Михајлов, виша медицинска сестра
Tелефон за информације: 3041 474 / школско 30141 481
Tелефон за заказивање: 3041 483 и 3041 561
Радно време: Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова
Пауза: 9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова
Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова у централној згради Олге Јовановић 11

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце - Огранак Миријево:

Одговорни лекар: др Лидија Шћепановић спец.педијатрије

Телефон: 3402 732

Одговорна сестра: Јована Букурецки

Телефон шалтер школско: 3402 722
Телефон шалтер педијатрија: 3402 730
Радно време: Радним даном 7-13:30 часова и 13:30 до 20 часова
Пауза: 9:30-10:00 и 15:30 до 16:00 часова
Дежурство: Суботом, недељом и државним празником од 8 до 18 часова Школски диспанзер Огранак Миријево

Опис:

Служба пружа здравствену заштиту за око 47000 одојчади, мале деце и деце школског узраста до навршене 18. године живота на територији општине Звездара, и то у оквиру 3 одељења: за здравствену заштиту деце, школске деце и развојног саветовалишта.


У служби ради укупно 68 здравствених радника и 7 сарадника: 24 лекара специјалиста педијатрије и 4 лекара опште медицине са курсом из социјалне педијатрије, као и 40 медицинских сестара (7 са вишом и 33 са средњом стручном спремом).
Одељење за здравствену заштиту деце:

Све услуге за приближно 10000 деце узраста до 6 година пружају се на 3 пункта: у седишту Дома здравља, огранку Ново Миријево и здравственој станици у Великом Мокром Лугу.

Програм превентивне делатности обухвата:

Систематске прегледе новородјенчади до 1 године
Систематске/контролне прегледе мале деце до 6 година
Лекарске прегледе пре упућивања у установу за колективни боравак
Спроводјење имунизације по календару вакцинације
Праћење раста и развоја деце и здравствено васпитање.

Дијагностичко-терапијску делатност чине:

Први и поновни прегледи деце ради лечења
Посете ради допунске дијагностике и лечења
Пружање разних дијагностичко-терапијских услуга

Одељење за здравствену заштиту школске деце

Стручни тим одељења своје услуге пружа за око 17000 деце основног и средњошколског узраста у централном објекту и огранку у насељу Ново Миријево.

Превентивни садржаји односе се пре свега на:

Систематске/контролне прегледе школске деце и омладине
Лекарске прегледе пре упућивања у установе за колективни смештај
Спроводјење имунизације/вакцинације

Дијагностика и терапија обухватају:

Прве и поновне прегледе школске деце ради лечења
Сет дијагностичко-терапијских услуга
Одељење развојног саветовалишта Основано још далеке 1980.године медју првима у нашој земљи са својим тимом стручњака (лекар специјалиста педијатрије, медицинска сестра, психолог, социјални радник и дефектолози), спроводи широку лепезу специфичних услуга:

Чешћа контрола деце родјене са ризиком
Рано откривање поремећаја у развоју психомоторике
Пружање помоћи деци са емоционалним поремећајима
Подршка деци са проблемима понашања и сметњама у говору