Запослење:

18.11.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата специјалиста психијатрије

18.11.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата специјалиста гинекологије

8.09.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата специјалиста педијатрије

4.07.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата доктор стоматологије

07.06.2022 Одлука о поништењу

Одлука о поништењу кандидата специјалиста педијатрије

28.04.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата специјалиста интерне медицине

23.03.2022 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата специјалиста гинекологије и акушерства

28.01.2022 Оглас за пријем у радни однос

Специјалиста интерне медицине

28.01.2022 Оглас за пријем у радни однос

Специјалиста гинекологије и акушерства

13.08.2021 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата

24.11.2020 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата

15.09.2020 Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата

13.07.2020 Одлука о избору кандидата

Избор кандидата Избор кандидата

14.02.2020 Одлука о избору кандидата

Избор кандидата Одлука о избору кандидата Одлука о избору кандидата - доктор медицине

09.12.2019 Педијатар

Одлука о избору кандидата

21.11.2019 Доктор медицине

Одлука о избору кандидата 1 Одлука о избору кандидата 2 Одлука о избору кандидата 3

20.11.2019 Медицинска сестра - техничар

Одлука о избору кандидата 1 Одлука о избору кандидата 2 Одлука о избору кандидата 3

17.10.2018

Одлука о избору кандидата

19.06.2018

Одлука

12.02.2018

Одлука педијатар
Одлука ОРЛ

24.10.2017

Одлука о избору кандидата

04.10.2017

Одлука о избору кандидата

19.05.2017

Одлука о избору 6 Одлука о избору 5 Одлука о избору 4 Одлука о избору 3 Одлука о избору 2 Одлука о избору 1

03.04.2017
Доктор Физиотерапеут Гинеколог Медицинске сестре ОРЛ Педијатар